KLIK PADA GAMBAR DI BAWAH INI UNTUK MELIHAT KARYA-KARYA KALIGRAFI CV. ASSIRY ART

CV. ASSIRY ART DALAM LIPUTAN

TUJUAN TERPENTING BELAJAR KALIGRAFI

Oleh:
Dr Abd Rahman Hj Hamzah,
Fakulti Tamadun Islam UTM Skudai


Pertama, Al Ahdaf Al-‘Ilmiah yaitu Seni Khat sebagai cabang dan sumber pengetahuan. Ia sebahagian dari ilmu khazanah dunia Islam yang tetap relevan untuk mengetahui kaedah menulis Al-Quran, pembukuan manuskrip, pelajaran dan lain-lain. 

Kedua, Al Ahdaf At-Tarbiyyah yaitu tujuan pendidikan. Seni Khat mampu mendidik anak-anak menjadi penyantun dan sabar, kerana menulis khat memerlukan kesabaran dan kreatif. Disini ada kesabaran bagaimana menyusun huruf huruf, komposisi, menyambung dan lainnya.

Ketiga, Al Ahdaf Al-‘Amaliah yaitu tujuan praktis dimana Seni Khat digunakan untuk segala kepentingan memperkembang syiar dalam menulis buku, menulis Al-Quran, surat dan papan iklan dan lain-lain.

Keempat, Al Ahdaf Al-Fanniah tujuan estetika. Seni Khat sebenarnya sumber keindahan. Para penulis melukis, menghias masjid, rumah dan sebagainya bagi memenuhi tuntutan naluri.

Kelima, Al Ahdaf An-Nafiah iaitu tujuan ekonomi, Seni Khat mampu menjadi sumber pendapatan. Para khattat membuat karya-karya yang boleh dijual di kedai-kedai, tender projek, hadiah pertandingan dan lainnya.